Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Toespraak nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang Lier- Koningshooikt 12 januari

Toespraak nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang Lier- Koningshooikt 12 januari
Lokaal @ Vlaams Belang

Vlaamse vrienden, leden en sympathisanten,

Namens alle bestuursleden van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt heet ik jullie van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hier in de Lispenaar.

Ik wil jullie eerst en vooral heel veel warmte, liefde en een goede gezondheid toewensen in 2018.

2018 is ook een verkiezingsjaar en dus een erg belangrijk jaar voor onze partij en onze afdeling. In oktober van dit jaar krijgen de Lierenaars en de Hooiktenaars opnieuw de kaarten in handen om politieke partijen te belonen of af te straffen op het beleid of de oppositie die ze de afgelopen 6 jaar gevoerd hebben.

En wanneer we kijken naar het beleid dat hier gevoerd is door de meerderheidspartijen N-VA en Open VLD, en we maken een balans op van hun daadkracht, moeten we de vraag stellen: “Is de beloofde kracht van verandering er gekomen deze legislatuur?”. Voor een aantal domeinen zoals leegstand, mobiliteit, sluikstort kent iedereen die met de wagen, fiets of te voet door onze stad gaat het antwoord op deze vraag. Neen, de beloofde verandering is er niet gekomen. Voor een aantal andere domeinen die niet altijd voor iedereen zichtbaar zijn geven de cijfers van het agentschap Binnenlands Bestuur en de studiedienst van de Vlaamse Regering een duidelijk antwoord.

En hoewel N-VA beloofde de boot te keren en een betere koers te zullen varen, is de boot nu al meer dan vijf jaar richting bodem aan het zinken door onkunde, door postjespakkerij en het eigen grote gelijk.

En toen het duidelijk werd dat dit schip niet zou blijven drijven, reikten onze Vlaams Belang- gemeenteraadsleden reddingsboeien aan door hun constructieve voorstellen. Kapitein Boogaerts en zijn officieren weigerden echter alle hulp, omdat hun eigen trots alweer vele malen groter was dan de belangen van de vele Lierenaars en Hooiktenaars.

Vlaamse vrienden,

Wat u dankzij N-VA en Open VLD wel gekregen heeft is:

  • een stijging van méér dan 40% leegstaande winkelpanden
  • een stijging van 60% méér leefloners
  • tussen de drie en vier ton sluikstort iedere week opnieuw zonder enige verbetering
  • een bijkomende afvaltaks in 2014
  • onze ouderen in het OCMW Woonzorgcentrum Paradijs die dit jaar maar liefst 2555 euro per jaar meer zullen moeten betalen dan in 2013
  • de kansarmoedeindex voor Lier van Kind en Gezin die van 6,9% in 2013 naar 14,2% in 2016 gaat. Een stijging, vrienden, van niet minder dan 107%!
  • Een stijging van het aantal vreemdelingen in onze stad met 20%
  • Een nooit geziene verengelsing van onze Nederlandse taal in de stadscommunicatie, doorgevoerd door de ‘salon Vlaams-nationalisten’ van N-VA

Vrienden,

Het verdikt na vijf jaar bestuur door deze NVA-Open VLD-coalitie kan dan ook samengevat worden in twee woorden: SCHULDIG VERZUIM! Schuldig verzuim, want in plaats van de problemen aan te pakken kiest dit stadsbestuur er bewust voor om de problemen eenvoudigweg te blijven ontkennen en een goednieuwsshow te brengen. Deze goednieuwsshow, die we ongetwijfeld de komende maanden in een nog versterkte versie te zien zullen krijgen, begint ondertussen groteske vormen aan te nemen. Burgemeester Frank Boogaerts begint steeds meer te lijken op Mohammed Saïd al-Sahaf, bijgenaamd Comical Ali. U weet wel, de Iraakse minister van informatie tijdens het regime van Saddam Hoessein, die op televisie nog steeds te kennen gaf dat de strijd voor het Iraakse regime voorspoedig verliep terwijl de Amerikaanse tanks Bagdad binnenreden. Ook burgemeester Boogaerts en zijn trawanten blijven na vijf jaar nog steeds kiezen voor de ontkenning en minimalisering van de probleempunten in Lier. Wie de problemen niet durft te benoemen, vrienden, zal ze al zeker niet oplossen!

Vlaamse vrienden,

Onze politieke tegenstanders werpen, bij gebrek aan ernstige argumenten, regelmatig op dat ‘het gemakkelijk is om te roepen als je altijd aan de zijlijn staat’ of ‘dat een stem op Vlaams Belang een verloren stem is’. Vlaams Belang bewijst echter niet enkel zijn noodzakelijkheid door actief oppositie te voeren, door de druk op de ketel te houden, door constructieve voorstellen te doen en door de luis in de pels te zijn van de meerderheidspartijen, maar bewijst bovendien dat een stem op een partij die trouw is aan zijn idealen, die woord houdt tegenover zijn kiezers, en die gedane beloftes niet opgeeft voor geld of macht nooit een verloren stem kan zijn!

Een stem voor Vlaams Belang is dus géén verloren stem. Maar wat afgelopen legislatuur wél bewezen werd, is dat een stem voor N-VA of Open VLD een bedrogen stem is.

En ik wil jullie, en al onze leden en sympathisanten, dan ook oproepen om deze boodschap het komende jaar rond te dragen bij uw buren, vrienden en familie, in uw vereniging, club of café. We zullen iedereen nodig hebben om onze boodschap over te brengen naar alle Lierenaars en Hooiktenaars. Om hen te wijzen op de realiteit van de cijfers versus het fake news van N-VA en Open VLD. En niemand kan dat beter overbrengen dan jullie zelf, onze leden en sympathisanten. Jullie zijn onze beste ambassadeurs, de beste boodschappers van ons programma. Geen enkele reclamecampagne kan op tegen mond aan mond reclame. Dus spreek zoveel mogelijk mensen aan de komende maanden en praat over onze partij, over ons programma, overtuig ze om lid te worden of van het belang van hun stem voor Vlaams Belang. Want zoals onze nationale voorzitter Tom in het Vlaams Belang magazine van deze maand zegt zullen de verkiezingen in oktober geen wandeling door het park worden. Het zal niet vanzelf gaan.

We zullen er nog harder voor moeten werken dan we de afgelopen vijf jaren reeds gedaan hebben. Maar met een extra inzet van iedereen die onze partij en onze afdeling een warm hart toedraagt ben ik ervan overtuigd dat we met onze boodschap de kiezer zullen bereiken en zullen overtuigen.

En niet enkel door over onze partij en ons programma te praten kunnen jullie een bijdrage leveren. Zo starten we vandaag met de samenstelling van een campagneploeg die tot aan de verkiezingen helpt met het bussen van pamfletten, met het uitdelen van folders op de markt, enz. Iedereen kan zich opgeven voor de campagneploeg en kan zich kandidaat stellen op onze verkiezingslijst. Ik wil hierbij echt benadrukken hoe belangrijk en waardevol uw bijdrage is voor onze afdeling en partij als kandidaat op onze lijst. Een warme oproep dus: U kan zich straks bij mij of bij één van de andere bestuursleden hiervoor aanmelden.

En wanneer u zich straks opgeeft als kandidaat voor onze lijst, dan zal u daar uiteraard niet alleen op staan. Ik ben dan ook heel blij en fier hier vanavond in primeur de eerste namen van onze lijst bekend te kunnen maken. Na de bekendmaking van het lijsttrekkerschap in oktober, mag ik vandaag de rest van de top vijf en de lijstduwer aankondigen. Een mix op gebied van geslacht, leeftijd en ervaring, maar allemaal met dezelfde overtuiging en strijdvaardigheid. Ik stel dan nu ook graag volgende kandidaten voor die op onze verkiezingslijst 2018 zullen staan.

Op de tweede plaats en als eerste vrouw op onze lijst zal, met een koffer vol ervaring als gemeenteraadslid sinds 2006, Ella Cornelis staan.

De derde plaats zal ingenomen worden door onze secretaris en huidig OCMW-raadslid Walter Mariën.

Op de vierde plaats zal onze huidige ondervoorzitter van de afdeling en regioraadslid Vlaams Belang Mechelen-Lier Luc Van Oosterwijck staan.

En op de vijfde plaats een trouw Vlaams Belang lid die met haar enthousiasme, overtuiging en strijdvaardigheid ons mee naar een verkiezingsoverwinning wil helpen, Heidi Van den Bergh.

De laatste naam die ik vandaag bekend mag maken, is ook die van de laatste naam op onze lijst, die van onze lijstduwer. Hij is met zijn jarenlange ervaring, verdienste en inzet niet enkel de ideale kandidaat maar ook van onschatbare waarde voor onze afdeling. Geen toekomst immers zonder wortels! Via de Vlaams Nationale Partij is hij sinds 1978 lid van het Vlaams Belang, toen uiteraard nog Vlaams Blok. Hij is 18 jaar OCMW raadslid geweest voor onze afdeling, was voorzitter van Vlaams Belang Lier-Koningshooikt van 1996 tot 2007 en gemeenteraadslid hier in Lier van 1996 tot einde 2012. Vrienden , onze lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018: Jan Van Gorp.

Vlaamse vrienden,

Nog voor u naar de stembus moet gaan, heeft N-VA vandaag al beslist om de burgemeesterssjerp in twee te delen. Drie jaar voor Boogaerts en drie jaar voor Verwaest. Dit getuigt van een ongelooflijke minachting tegenover de kiezer. Voor Vlaams Belang is de burgemeesterssjerp niet te koop, staat het burgemeestersambt niet in de etalage. De Lierenaars en Hooiktenaars hebben recht op een voltijdse, toegewijde burgemeester waar ze op kunnen rekenen en die zich wil smijten voor de volle 6 jaar. Die minachting was ook afgelopen zondag duidelijk. Terwijl al 20 jaar een Lierse warme bakker voor de reuzetaart zorgde tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt, vonden burgemeester Boogaerts en schepen Verwaest het nodig om dit jaar te kiezen voor goedkopere kleine taarten van een industriële bakker uit Nijlen. Bevrozen krieken inbegrepen! Geen geld dus voor de eigen lokale warme bakker, die Lier al jaren mee op de kaart zet met zijn vele initiatieven, maar wel 25.000 euro voor een plastieken olifant die niemand wil, behalve schepen Verwaest dan. Het zegt alles over het beleid van de afgelopen legislatuur. Amateuristisch en respectloos.

En terwijl andere partijen nu bezig zijn met al te sjacheren over de postjes, werken wij als Vlaams Belang aan een programma waar u, de Lierenaar en Hooiktenaar wel op de eerste plaats komt. Laat ons daarom samen van 2018 het jaar maken van ‘ander en beter’, laat ons van 2018 opnieuw het jaar maken van Vlaams Belang!

Ik dank u.

Bart Verhoeven

Voorzitter en lijsttrekker

Vlaams Belang Lier-Koningshooikt