Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / 1 mei actie: bescherm onze welvaart

1 mei actie: bescherm onze welvaart
Lokaal @ Vlaams Belang

Het Vlaams Belang Lier – Koningshooikt was met een flinke delegatie aanwezig op de 1 mei actie in Antwerpen. Dit om, samen met een 350-tal militanten, het sociale onrecht aan de kaak te stellen.

De triomfalistische vreugdekreten over de ‘boomende’ economie staan immers in schril contrast met het welvaartspeil van de modale Vlaming. Zo tonen de Vlaamse armoedestatistieken aan dat 1 op 7 landgenoten in armoede leeft, dat 3 op 4 senioren de rusthuisfactuur niet meer kan betalen en dat 1 op 2 burgers aangeeft dat hun koopkracht is gedaald.

Dat intussen de immigratiefactuur oploopt tot 987 euro per Vlaming druist in tegen elk sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Of kunnen de dames en heren van de meerderheidspartijen verantwoorden waarom een gepensioneerde, die heel zijn leven heeft gewerkt en bijgedragen, minder krijgt dan een net aangekomen Guineeër? Het bestrijden van dat fundamenteel onrecht is en blijft de essentie van ons politiek handelen.

Tijdens de 1 mei viering sprak voorzitter Tom van Grieken dan ook klare taal:

“Alleen het Vlaams Belang zegt dat Vlaamse welvaart in Vlaamse handen moet blijven. Alleen het Vlaams Belang zegt dat onze solidariteit in de eerste plaats onze eigen mensen ten goede moet komen. Alleen het Vlaams Belang kiest voor een Vlaamse staat en dus voor een Vlaamse sociale zekerheid. Voor een solidariteit die én Vlaams én Sociaal én Zeker is. Voor een sociale zekerheid door en voor onze mensen. Alleen het Vlaams Belang kiest voor het volle pond voor onze werknemers, onze hulpbehoevenden, onze gepensioneerden en onze kinderen. Alleen het Vlaams Belang kiest resoluut en onvoorwaardelijk voor onze mensen, ons land en onze toekomst.”

Het is dus duidelijk dat volgens Tom Van Grieken het Vlaams Belang de énige partij is die opkomt voor de gewone Vlaming: “Er is maar één conclusie mogelijk, beste vrienden. Niet de linkerzijde, maar het Vlaams Belang is vandaag het syndicaat van de gewone Vlaming.”